+31(0)78 611 73 50

We kennen de markt, de vragen en de oplossingen.

Kapp is actief in iedere branche waarin warmteoverdracht plaatsvindt.

We weten veel van warmteoverdracht en warmtewisselaars. En we kennen de industrie waarin je werkt. We bewegen ons in een gedifferentieerde en gevarieerde markt. Hierdoor zijn we in staat om de ervaring die we onderweg opdoen in de verschillende industrieën en processen, toe te passen bij toekomstige uitdagingen en oplossingen.

Square Chemie

Chemie

De chemische industrie is altijd op zoek naar een goede balans tussen enerzijds het energieverbruik en de milieu-impact en anderzijds een acceptabele CAPEX en OPEX, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. De expertise, de warmtewisselaars en de service van Kapp dragen eraan bij om de uitdagingen in deze industrie met succes aan te gaan.

Olie Gas Square

Olie & Gas

In de sterk geautomatiseerde olie- en gasindustrie zijn naast een minimale downtime voor onderhoud ook CO2-reductie en energiebesparing van belang. Kapp begrijpt dat als geen ander en is daarnaast bekend met de kritische eisen op gebied van veiligheid van installaties en componenten.

Square Energie

Energie

Kapp denkt actief mee met zijn klanten in de markt voor stadsverwarming en energie. Onze, soms ietwat, onconventionele oplossingen dragen aantoonbaar bij aan een optimaal gebruik van restwarmte. We maken je graag deelgenoot van onze visie en onze ervaring.

Square HVAC

HVAC

De markt voor HVAC groeit niet alleen in hoog tempo, hij stelt ook steeds hogere eisen aan energieverbruik en koppelingen aan intelligente systemen, waarmee verbruik en output gemonitord kunnen worden. Kapp levert compacte, schaalbare oplossingen die doen wat ze beloven.

Square Voeding Drank

Voeding & Drank

Overheid en consument stellen steeds hogere eisen aan de voedingsmiddelenindustrie. Bovendien heeft de branche te maken met wereldwijde concurrentie en met de toenemende urgentie om te verduurzamen. Niet alleen degelijkheid en efficiëntie zijn essentieel, ook hygiëne, veiligheid en betrouwbaarheid zijn onmisbaar.

Square Offshore

Offshore &
Scheepvaart

De offshore en scheepvaart stellen hoge eisen aan robuustheid en bedrijfszekerheid. Daarnaast heeft de sector met het oog op zeewaterbestendigheid specifieke wensen op het gebied van materiaalkeuze en verfsoorten. Dat is dankzij ons brede product- en materiaalportfolio geen enkel probleem.

Square Papier

Papier

Negentig procent van de Nederlandse papierindustrie richt zich op recycling. De sector houdt zich in toenemende mate bezig met energieoptimalisatie. Kapp levert daar een belangrijke bijdrage aan, mede door onze kennis van de gedifferentieerde markt. Daarbij geven we 100% procesgarantie, zwart op wit.

Square Staal

Staal

De staalindustrie produceert veel restwarmte en heeft naast emissieverlaging behoefte aan robuuste en veilige componenten. Automatisering en de verlaging van operationele kosten rechtvaardigen investeringen. De constante uitdaging voor Kapp ligt in het steeds blijven verbeteren van een proces dat al honderden jaren bestaat.

Advies & Engineering

Omdat de complexiteit van vraagstukken toeneemt, besteden steeds meer klanten hun opdrachten uit aan engineeringsbureaus. In veel gevallen zien we dat die bureaus op hun beurt een deel van de vraag neerleggen bij Kapp. Dat is begrijpelijk, want we spreken dezelfde taal en we zijn in staat om voor ieder probleem een passende en concurrerende oplossing te ontwikkelen.

Square Engineering

Engineering-afdelingen en bureaus

Bij Kapp werkt een team van specialisten dagelijks samen met partijen die zich specifiek met engineering bezig houden. Voor hen maken we onder meer HTRI-berekeningen, geven we advies en budgetteren we projecten.

Square Installatie

Installatiebranche

De installatiebranche is zichzelf grondig aan het vernieuwen. In een tijd waarin steeds vaker nieuwe energievormen toegepast worden, is warmteoverdracht de uitgelezen manier om restwarmte optimaal te benutten en om slim om te gaan met de beschikbare bronnen. Kapp kent de kansen en mogelijkheden in deze veranderende markt en denkt graag mee. Op zoek naar een gesoldeerde warmtewisselaar? Bezoek ook onze webshop: www.warmtewisselaar.nl