MVO

In het kort

Kapp was al groen voordat de term bestond

Warmteoverdracht is per definitie een duurzaam proces. In die zin waren we onze tijd ver vooruit; toen Kapp in 1997 begon, was verduurzaming een relatief onbekend begrip. We leveren graag onze bijdrage aan een schonere wereld, al was het maar omdat besparing van energie ook besparing van kosten betekent. Als organisatie dragen we graag ons steentje bij aan een duurzamere wereld. We hebben daarom duurzaamheid hoog op onze agenda staan en zetten ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een positieve impact te maken op onze omgeving.

Bij Kapp zijn we ons bewust van de impact die onze activiteiten hebben op het milieu. We willen deze impact zoveel mogelijk beperken. Zo werken we aan het verminderen van onze CO2-uitstoot en het efficiënter gebruiken van grondstoffen. Ook werken we samen met onze leveranciers om duurzaamheid in de hele keten te bevorderen. We zijn trots op de resultaten die we tot nu toe hebben bereikt en werken continu aan verdere verbeteringen. Dit laten we graag zien in onze duurzaamheidsrapportages, die je op deze pagina kunt downloaden. Hierin vind je onder andere informatie over onze CO2-uitstoot, ons energieverbruik en onze inspanningen om afval te verminderen.