Nieuws

Elektrolyser Makers Platform

Kapp is lid van Elektrolyser Makers platform. Het doel van dit platform is om de zichtbaarheid en concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie voor elektrolysers te versterken. Daarvoor is een sterk netwerk onmisbaar; via het Elektrolyser Makersplatform worden partijen aan elkaar verbonden om zo de productie van Nederlandse elektrolyser technologie (componenten, systemen en BoP) voor een wereldwijde markt versnellen. Kortom, een doel dat Kapp nauw aan het hart ligt.   

De ontwikkelingen op gebied van waterstof gaan razendsnel. Zoals kennis en ervaring van andere deskundigen uit de waterstofsector voor ons essentieel is, is de kennis die wij hebben van warmteoverdracht voor de sector een onmisbare schakel. Onze benadering in deze markt is daarom: “Here to teach, here to learn”. Een filosofie die voortkomt uit het besef dat de tijd dringt, en dat we vooral sámen met andere experts uit de sector de ontwikkelingen in stroomversnelling kunnen brengen. Het Elektrolyser Makersplatform sluit volledig op deze filosofie aan.

Voor waterstofprocessen wordt nog vaak gedacht aan grote, traditionele buizenwarmtewisselaars. Soms is dat een prima oplossing, maar nog vaker zijn andere technieken beter geschikt voor waterstof-toepassingen. Kapp is van mening dat er veel conventionele warmtewisselaars ingezet worden op posities waar platenwarmtewisselaars een hogere efficiëntie, betrouwbaarheid en kostenbesparing kunnen opleveren. Wij zien cases waar onze oplossingen 70% minder wegen, 50% minder kosten én meer warmte terugwinnen. Bij Kapp zien we het als onze missie om de energietransitie te versnellen door de processen en projecten van onze opdrachtgevers fundamenteel te verbeteren. De toepassing van de juiste technologie bij de productie van waterstof is niet alleen doorslaggevend voor de betrouwbaarheid van het proces, het heeft ook invloed op CAPEX én OPEX.

Wil je meer weten over onze compacte warmtewisselaars voor de waterstofindustrie? Neem dan direct contact op met Jeroen van Ruitenbeek, onze specialist op gebied van waterstof en new energies.

CONTACT

Praten over waterstof en warmteoverdracht?

Meer inzicht in warmteoverdracht? Wil je praten of heb je hulp nodig bij het nemen van beslissingen over jouw waterstofproces? Neem contact op met Jan en Jeroen.

KappNederland Dordrecht JeroenVanRuitenbeek copyrightMaartjeBrockbernd 1a

Jeroen van Ruitenbeek

Manager new energies