Projectnieuws
Les réductions de CO2 dans l'industrie aéronautique.

CO2-besparing in luchtvaartindustrie

Kapp heeft op een bepaalde manier bijgedragen aan een CO2-besparing in de luchtvaartindustrie. We leggen het graag uit. We leverden warmtewisselaars aan een bio-raffinaderij die huisvuil omzet naar een schone en duurzame brandstof. Deze brandstof wordt vooral gebruikt in de luchtvaartindustrie.

Het proces
Huisvuil dat normaal op de stortplaats beland wordt nu afgeleverd bij de bio-raffinaderij, die het huisvuil in eerste instantie via een conventioneel afvalverwekingssysteem verwerkt. Het afval wordt verkleind en niet-organische stoffen en andere producten die niet geschikt zijn voor het omzettingsproces worden uit de massa verwijderd. Wat overblijft is het afval dat wél geschikt is om tot brandstof te verwerken. Deze grondstof komt het vergassingssysteem binnen en met behulp van stoom, warmte en druk wordt het afval omgezet in een syn-gas (bestaande uit moleculen koolmonoxide, waterstof en kooldioxide). Met de Fishers-Tropsch-technologie wordt het gas vervolgens omgezet in vloeibare brandstof. Tijdens deze fase reageert het syn-gas met een katalysator om een ​​schone ruwe olie te vormen, die vervolgens verder wordt verfijnd tot de uiteindelijke transportbrandstof.

Lean Rich Amine Interchanger

Koolstofdioxide wordt via een aminesysteem uit het syn-gas verwijderd. De Kelvion NT250M plate & frame warmtewisselaar functioneert als een lean/rich Amine warmtewisselaar; pure warmteterugwinning. Aan de ene kant van de wisselaar wordt het rich amine, dat CO2 bevat, voorverwarmd voordat het de stripper in gaat. Aan de andere kant wordt de warme lean amine afgekoeld en gaat via een lean cooler terug in de wasser, waar het weer CO2 zal absorberen.

Optimalisatie van het proces
Kapp stelde een aantal wijzigingen in het amineproces voor, wat resulteerde in een aanzienlijke energie-optimalisatie. Het resulteerde tevens in een aanzienlijk kleinere lean cooler. De lean cooler is in dit geval een air-fin warmtewisselaar. Door het temperatuurprogramma in de lean/rich amine warmtewisselaar te optimaliseren werden de CAPEX en OPEX, in termen van elektriciteitsverbruik voor de ventilatoren, gereduceerd.

Enkele feiten over deze schone transportbrandstof:

Innovatie past in Zeitgeist
De afgelopen jaren zag Kapp een enorme groei en variëteit in projecten voor CO2-reductie, -besparing en -opslag. Of deze projecten kunnen werken op de benodigde schaal, hangt af van drie dingen: haalbaarheid, kosten en aanvaardbaarheid. Kapp houdt bij elke nieuwe uitdaging rekening met deze drie factoren. We zijn verheugd om te zien dat een groeiend aantal projecten van start gaat én slaagt.