Projectnieuws

30 MW hogedruk-stoom voor warmtenet Nijmegen

Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Nuon, netbeheerder Alliander en ARN, een afvalenergiecentrale te Nijmegen, startte in maart 2014 officieel met de aanleg van een warmtenet voor de regio. Bij de verbranding van afval komt veel warmte vrij. Bij ARN wordt de warmte grotendeels omgezet in elektriciteit, maar niet alle restwarmte werd benut. Met de aanleg van dit warmtenet worden straks 14.000 bestaande- en nieuwbouwwoningen en enkele bedrijven verwarmt. Door deze warmteterugwinning kan de CO2-uitstoot van deze 14.000 woningen en bedrijven met zo’n 70% worden verlaagd.

Kapp leverde voor dit project een drietal Vahteruswarmtewisselaars (1× 14 serie en 2 × 9 serie), die recent op hun plek gehesen werden. Gezamenlijk koppelen deze units 30 MW hoge druk stoom uit. Vanwege de zeer beperkte ruimte op het terrein zijn de compacte Plate & Shell warmtewisselaars van Vahterus de meest geschikte oplossing. De drie units moesten nota bene tussen allerlei constructies en bouwwerken door gehesen worden en dat maakte de klus niet eenvoudiger.