Projectnieuws

144 Air-preheaters voor waste to energy-centrale

We kunnen niet zonder energie. Onze samenleving is ervan afhankelijk. Wereldwijd gezien wekken we nog altijd de meeste elektriciteit op, op basis van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas. Duurzame alternatieven zoals zonne- en windenergie winnen meer en meer terrein en ook de waste-to-energy methode groeit snel. Kapp ontving een opdracht voor de engineering en levering van 144 warmtewisselaars voor een Waste-to-Energy centrale in Azië.

De 144 warmtewisselaar gaan dienen als air-preheaters en zijn onder te verdelen in lage druk (8 bar), middendruk (24 bar) en hoge druk (81 bar) units. Kapp werkte voor deze opdracht samen met Kelvion. De productielocatie van Kelvion in Polen heeft al ruim 60 jaar ervaring in het produceren en leveren van buizenbundels en complete modules.

De productie van de warmtewisselaars verloopt voorspoedig. Het eerste gedeelte van de bestelling is al klaar, degelijk en zeewaardig verpakt en het 4de kwartaal van 2019 op transport gegaan naar Azië. De volgende batch wordt nog voor het einde van het jaar verstuurd en de laatste batch warmtewisselaars volgt begin 2020. In 2024 moeten de bouw, inbedrijfstelling en testfase van de gehele fabriek afgerond zijn. De Waste-to-Energy fabriek zal na ingebruikname 3.200 ton gemengd stedelijk afval per dag verwerken. Van die 3.200 ton afval wordt er: