Referentie

Waterstof!

Het gebruik van waterstof is gebruikelijk in industriële processen die een schoon en betrouwbaar product vergen, zoals de chemische industrie, de petrochemische industrie en bij de productie van elektriciteit en waterstof en industriële gassen. Een specialist in complete waterstofinstallaties vroeg Kapp een wamtewisselaar te ontwikkelen die ze konden toepassen in hun producten.

Het proces
Het probleem was de substantie die door de warmtewisselaar geleid werd: kalium hydroxide, een potentieel gevaarlijk product dat extreme maatregelen vereist voor wat betreft veiligheid en ontwerp. Andere eisen waren een laag drukverlies en een compacte apparaat bestand tegen een bedrijfsdruk van 16 bar. De klant wilde bovendien een ontwerp dat geschikt was voor serieproductie. Een Shell & Tube wisselaar zou perfect zijn, omdat die gelast is en daardoor bestand is tegen zowel een hoge bedrijfsdruk als drukvariaties. Maar ze hebben ook veel ruimte nodig en dat is niet zo handig als je een compacte installatie op een platform bouwt.

Het project
We kozen voor een Plate & Shell wisselaar vanwege zijn geringere omvang. Afgezien daarvan is de installatie tegen een hogere druk bestand. We gebruikten AISI 316 materiaal. De platen zijn echter dikker dan normaal. De capaciteit van de installaties varieert van 12 kW tot 27 kW. De klant gebruikt verschillende modellen met diverse capaciteiten. Ze zijn geleverd door Vahterus in Finland. De wisselaar heeft geen specifiek onderhoud nodig. De units worden gereinigd met warm water. De vloeistof die door de unit loopt tast hem niet aan. Omdat de unit gelast is, blijven de onderhoudskosten laag. Pakkingen en dergelijke hoeven niet vervangen te worden.

De keuze
We kregen de opdracht vanwege het flexibele ontwerp, de gebruikte onderdelen, onze maatwerk-benadering en omdat we in staat waren om te voldoen aan vereisten zoals: