Referentie

Stadsverwarming!

In de koudste maanden van het jaar steken we de kachel aan om er behaaglijk bij te zitten. Hierdoor voelt een huis in de wintermaanden net wat meer thuis! We stoken het huis meestal warm met een traditionele gasgestookte CV-ketel. Alternatieven doen zich echter steeds vaker aan. Stadsverwarming is zo’n alternatief waar steeds meer steden warm voor lopen.

Het proces
Warmte uit een proces wordt vaak als een rest- of afvalproduct gezien. Gelukkig neemt hand over hand het besef toe dat warmte veel waarde heeft. In verschillende projecten is Kapp betrokken geweest bij de realisatie van stadsverwarmingsnetten, vaak gekoppeld aan een restwarmte. In tal van processen is restwarmte beschikbaar, van chemische industrie tot machinebouwer, van afvalverwerking tot bierbrouwerij. Deze warmte kunnen we hergebruiken om een ander medium op te warmen, in dit geval water – een prachtige vloeistof, dat gebruikt wordt om de waardevolle warmte te transporteren van bron tot eindgebruiker.

233
Twee Kelvion NH350L platenwarmtewisselaars voor een warmteoverdrachtsstation. De Nieuwe Warmteweg in Rotterdam

Het project
Kapp werkt mee aan een tal van projecten op gebied van stadsverwarming. Warmtewisselaars van Kapp zijn terug te vinden op verschillende locaties van deze netwerken. Direct bij de warmtebron, de zogenaamde uitkoppeling, waar de drukken en temperaturen het hoogst liggen, zie je onze grote, robuuste warmtewisselaars. Vooral hier heeft de expertise van Kapp zich bewezen. Verderop in het traject leverden wij warmtewisselaars voor de warmteoverdrachtsstations en aan het slotstuk van het netwerk, bij de eindgebruiker – woningen, bedrijven, ziekenhuizen, tuinbouw, enz. – vindt je onder andere onze (gesoldeerde) platenwisselaars.

De keuze
Kapp heeft jarenlange ervaring op gebied van warmteoverdracht, tezamen met haar grote kennis is dit de perfecte basis voor een gedegen advies. Het brede productenpallet van Kapp maakt dat wij voor ieder onderdeel waar warmte overgedragen moet worden een geschikte oplossing kunnen bieden. Doordat wij met verschillende leveranciers werken, zijn wij in staat alternatieven naast elkaar te leggen en te vergelijken. In veel projecten met warmteterugwinning heeft dat bij de klant de doorslag gegeven, omdat wij hen hiermee konden garanderen dat zij de best mogelijke oplossing aangeboden kregen.