Projectnieuws

HVC bouwt verder aan duurzaam netwerk

HVC bouwt verder aan een duurzaam netwerk. HVC levert straks 400 kiloton stoom aan een nabijgelegen chemisch bedrijf, met een enorme CO2-reductie als gevolg. De samenwerking tussen de twee partijen breidt steeds verder uit. In 2013 werden de eerste stappen gezet. Anno 2017 wordt er ruim 63.000 ton CO2 per jaar minder uitgestoten, vergelijkbaar met de uitstoot van 19.000 middenklasse auto’s.

De uitkoppeling is onderdeel van het warmtenet Dordrecht. De restwarmte die vrijkomt bij de afvalverbranding bij HVC Dordrecht wordt hergebruikt en draagt daarmee bij aan de verduurzaming van Dordrecht. Het buur-bedrijf is één van de vele afnemers van warmte in de stad. Veel nieuwbouwwoningen worden op het net aangesloten, maar het warmtenet voorziet ook bestaande bouw van warmte.

Gemeente Dordrecht ambieert in 2050 energieneutraal te zijn. In 2020 wil Dordrecht tenminste 20% van haar energie op duurzame wijze opwekken. Met de uitbreiding van het netwerk zet de gemeente een grote stap.

Kapp is trots een bijdrage te mogen leveren aan de verduurzaming van Dordrecht. Niet alleen in Dordrecht leverde Kapp warmtewisselaars voor warmtenetten, maar ook in tal van andere steden. Als we het hebben over de algehele CO2-reductie in Nederland die de afgelopen jaren is gerealiseerd door o.a. de implementatie van stadsverwarming, kan Kapp alleen maar trots zijn.