Projectnieuws

99% van ons afval wordt hergebruikt

Bij één van onze klanten, een afval-energiebedrijf, wordt 99% van het aangeleverde afval omgezet in duurzame energie en herbruikbare materialen. Het draagt daarmee aanzienlijk bij aan een schonere samenleving. Het bedrijf verwerkt 1,4 miljoen ton huishoudelijk- en bedrijfsafval per jaar. Na het scheiden van recyclebare materialen blijft er altijd restafval over. Dit afval wordt verbrand. Daarbij komt veel warmte vrij. Kapp leverde een aantal Vahterus plate & shell warmtewisselaars om deze warmte te kunnen gebruiken in het lokale stadsverwarmingsnetwerk.

Voor een optimaal verbrandingsproces is het van belang dat afval gelijkmatig van kwaliteit is. Daarom wordt het in de afvalkoker gemengd. Grote grijpers werpen het afval daarna in de vultrechters van de ketels. Bij de verbranding schommelt de temperatuur tussen de 1000°C en 1200°C. Die warmte wordt dus hergebruikt. Water in de ketelwanden wordt door de warmte omgezet in stoom. Deze stoom wordt onder hoge druk door een aantal turbines geleid, die op hun beurt een generator aandrijven. Daarmee worden per jaar 320.000 huishoudens van stroom voorzien.

Daarna blijft er nog een hoop warmte over, welke wordt gebruikt voor de productie van stadsverwarming, genoeg voor 30.000 huishoudens. Bij de uitkoppeling naar het stadsverwarmingsnetwerk komen de warmtewisselaars van Kapp kijken. De warmtewisselaars bevinden zich in deze situatie direct bij de uitkoppeling, in de afvalverbrandingsinstallatie (AVI). Hier zijn de temperaturen nog behoorlijk hoog, net als de werkdruk. Daarom selecteerde en leverde Kapp voor deze toepassing twee Vahterus plate & shell warmtewisselaars, waarvan er één dient als condensor en de andere als nakoeler.  Dit type warmtewisselaar is compact, volledig gelast, heeft geen pakkingen en kan daarom hoge drukken en temperaturen aan.

Na verbranding blijft er altijd nog materiaal over. Dat noemen we bodemas. Door middel van speciale technieken wint onze klant daarmee metalen terug. Wat daarna nog overblijft is een waardevolle grondstof voor beton en asfalt. Ook bij het reiniging van de rookgassen herwint het bedrijf nog grondstoffen zoals gips en strooizout.

Het inhijsen en installeren van de warmtewisselaars was en is uitdagend vanwege de beperkte beschikbare vloeroppervlakte en werkhoogte. De warmtewisselaars worden op dit moment ingebouwd en zullen naar verwachting begin september in bedrijf worden genomen.