1-op-1 vervanging door middel van 3D-scan

Halverwege vorig jaar ontving Kapp een order voor een 1-op-1 vervanging van een 50 jaar oude warmtewisselaar. Er waren echter een aantal problemen. Het eerste probleem was dat de oorspronkelijke bouwer niet meer bestond. Daarnaast waren de originele bouwtekening incompleet en slecht leesbaar. Door middel van een 3D-scan van de bestaande warmtewisselaar hebben we de ontbrekende details weten te achterhalen en de warmtewisselaar 1-op-1 na kunnen bouwen.

Aangezien het proces van de klant volcontinu draait moest er gezocht worden naar een geschikt moment om de 50 jaar oude warmtewisselaar te vervangen voor de nieuwe, door HRS Heat Exchangers geproduceerde, warmtewisselaar. De eindklant plande een productiestop in het 2de kwartaal van 2020. Recentelijk zijn de warmtewisselaars uitgewisseld.

Bij de installatie bleek dat de 3D-technieken van vandaag de dag van zodanige goede kwaliteit te zijn dat de warmtewisselaar op de millimeter nauwkeurig in de bestaande installatie paste. De warmtewisselaar zal wederom volcontinu gebruikt worden. Daardoor heeft de warmtewisselaar niet te maken met grote temperatuurs- en drukverschillen. Dat de nieuwe warmtewisselaar volgens de huidige kwaliteitseisen ook nog zwaarder gebouwd moest worden zal er aan bijdragen dat de warmtewisselaar weer jaren mee kan.