Milieu

Er zijn twee redenen waarom we moeten proberen om zoveel mogelijk energie te besparen. De belangrijkste reden is het milieu en belasting hiervan. De andere reden ligt verscholen in uw financiële resultaten, die enorm kunnen verbeteren door energie te besparen in uw fabriek. U weet dat. Wij weten hoe. Bel ons.

Tjark de Lange – Algemeen Directeur:
“We eisen van al onze leveranciers dat ze een milieubeleid volgens de Europese EMAS (Eco Management and Audit Scheme) ondersteunen bij de productie van warmtewisselaars. Energiebesparing is core business voor ontwerpers en producenten van warmtewisselaars. Het ligt voor de hand dat we streven naar een optimaal gebruik van warmtewisselaars om zoveel mogelijk energie te kunnen hergebruiken.”

Gedragscode Kapp Nederland B.V.

Kapp Nederland, haar management en medewerkers, onderschrijven de normen, waarden en gedragsregels zoals onderstaand vastgelegd. Wij verwachten dat onze leveranciers van goederen en diensten zich ook aan deze gedragscode houden en haar onderschrijven. De gedragscode, betreffende de verantwoordelijkheid voor mens en het milieu zijn hieronder weergegeven:

 • Voldoen aan alle wetten en verplichtingen volgens de geldende juridische regelgeving
 • Het respecteren van de rechten van de mens
 • Gelijke kansen voor en gelijke behandeling van het individu, discriminatie wordt niet geaccepteerd
 • Vrijheid van vereniging en het recht om collectieve overeenkomsten af te sluiten
 • Vrije keuze van werkgelegenheid en arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur
 • Eerlijke en voldoende vergoeding / betaling
 • Werktijden met inachtneming van de juridische en internationale normen
 • Geen tolerantie voor corruptie en omkoping
 • Ondersteuning en aanmoedigen van competenties van medewerkers
 • Een veilig en gezond werkklimaat voor een ieder
 • Naleving van wettelijke en internationale normen inzake bescherming van het milieu

5 groene redenen om voor Kapp Nederland te kiezen

1. Warmteterugwinning is de 1e stap in de Trias Energetica, wij kunnen hierbij helpen!
2. 100% herbruikbare basismaterialen
3. Warmtewisselaars met een kleine voetprint, hierdoor minder civiel werk.
4. Reduceer de CO2 voetprint met onze slimme ontwerpen.
5. Kleinste naderingstemperatuur haalbaar